Villa Hornborg / Villa Sarvilinna

Intill farleden Ströömi, som delar Gustavs skärgårdskommun, reser sig villa Sarvilinna. Sjöfarare kan få syn på dess torn redan långt ifrån. Byggnaden och dess trädgård är en viktig kultur- och byggnadshistorisk helhet och de utgör ett säreget landmärke för Lypertö och Sexmilaren.

Björneborgs stadsläkare Oskar Alarik Hornborg (1870–1936) lät tillsammans med sin fru Varma (1882–1974) bygga villan. Den ritades av arkitekt Lars Sonck och byggnaden stod klar 1922. Den ståtliga, av runda stockar gjorda byggnaden, skyddas tillsammans med dess ursprungliga möblemang av byggnadsskyddslagen. Sarvilinna är det enda bebyggda området i Skärgårdshavet som skyddas av lagen.

Villans historia

Historia

Hur en fågelskådande tövsalapojkes drömmar blev verklighet

Arkitekturen

Arkitekturen

Ett enastående exempel på finsk nationalromantik

Arboretum

Arboretum

På en karg klippudde grundades en fantastisk trädgård