Arboretum

Sarvilinnas trädgård, arboretum, grundades på en karg klippa. Trädgårdens planering, lösbrytning, dess grusgångar och stenavsatser krävde mycket arbete. Vintertid kördes lassvis jord till ön med häst. Planeringen utfördes i samarbete med den välkända trädgårdsarkitekten Paul Olsson och den baserades på omfattande utländska utforskningar.

Damm och stenläggningar från år 1923
Päätie
Sedum acre (ej längre bevarad p.g.a. hjortar)
Utsikt från matsalen mot norr
Vit dianthus

Som bäst fanns det ca 2000 arter i Sarvilinnas arboretum. Numera har en del av växterna dött av torka; i dag finns det ca 350 träd och buskar kvar. I trädgården växer fortfarande douglasgranar, rhododendron, Finlands högsta koreanska tujor samt olika ädellövträd och buskar. Trädgårdsskötselns utmaningar gäller torka och hårda vindar. Endast arter som tål skärgårdens hårda väderförhållanden har kunnat överleva.

Hjortarnas era

Den som vill se Sarvilinna trädgården i blom, är tvungen att gå tillbaka till gamla fotografier. Den snabba spridningen av rådjur och vitsvanshjortar de senaste åren har medfört en katastrof för arboretumet och trädgården. Dessa söta varelser äter vad som helst; estetiken har ingen plats i kampen om överlevnad. Med de nuvarande resurserna är det endast möjligt att skydda trädgårdsarkitekturen.